Sjørring Boldklub
  • sparthylogony
.
.
       Afventer
           foto
.
.
.
Gotfred Schmidt
Cheftræner og ungdomskonsulent
.
.
Som noget nyt har Sjørring Boldklub ansat en ungdomskonsulent. Ud over hvervet som cheftræner for klubbens herresenior vil Gotfred Schmidt i 2013 også fungere som konsulent for klubbens ungdomstrænere. Formålet med konsulentfunktionen er, at støtte ungdomstrænerne i situationer, hvor de skal træffe svære beslutninger, håndtere konflikter mellem spillere, mellem træner og spillere og evt. mellem træner og forældre. Formålet er endvidere, at højne niveauet af træningen, således trænerne bliver dygtigere, og spillerne får et større udbytte af træningen. Vi er overbeviste om, at dette vil bidrage positivt til glæden ved at være ungdomstræner og -spiller i vores klub.

Sjørring Boldklub
Louise Kappel Mobil: 31324529 E-mail: sbk1938@live.dk