Sjørring Boldklub
  • sparthylogony

Ansvarlige (forældre)


Medlemsliste/ spillerliste:

Liste med spillernes navne, adresser, personnumre (6 cifre), forældres mobil nr. og forældres e-mail adresser udarbejdes. Listen afleveres til klubbens ungdomsansvarlige senest 3 uger efter trænings-
start. Ny opdateret liste udarbejdes og afleveres, når/hvis der i løbet af sæsonen kommer nye spillere til.

Listen er et meget vigtigt “værktøj” for klubben, hvorfor listen bedes udfyldt korrekt med alle data (inkl. e-mail adresser) og afleveret til tiden.   

Medlemsliste ungdom

Ansvarlig: 

Planlægning og koordinering af kørsel til udekampe:
Med udgangspunkt i holdets kampprogram, der findes her på hjemmesiden under resultater, planlægges og koordineres kørslen til udekampe i samarbejde med træneren. Holdopstilling fremsendes af træner til den ansvarlige 3 dage før udekampen(e).

Ansvarlig: 

Opstilling af bane m.m. ved hjemmekampe:
Ved holdets hjemmekampe sørger træner og to forældre for, at banen er klar til kamp.

Ansvarlige:  

Årgangens egen afslutning:
To forældre er ansvarlige for, at der sker noget ekstra for børnene den sidste gang de træner i sæsonen (forår og efterår). Klubbens lokale kan benyttes efter aftale med hallens ledelse (Karsten Sørensen eller Niels-Erik Svendsen). Omkostninger forbundet med eksempelvis bagning af kage, indkøb af pølser og brød eller lignende betales af forældrene selv.

Ansvarlige:

Kontaktoplysninger, forældre:

Har du behov for informationer eller hjælp til opgaver, så prøv i første omgang at kontakte en af de andre forældre. Du finder kontaktoplysninger her:
Sjørring Boldklub
Louise Kappel Mobil: 31324529 E-mail: sbk1938@live.dk