Sjørring Boldklub
  • sparthylogony

Økonomi

Lars Facius, Jacobsvej 3, 7700 Thisted, mobil nr. 24661384 (kasserer)
Leif Vestergaard, Brogårdsvej 5, 7700 Thisted, mobil nr. 24636405 (bestyrelsesmedlem)

Hjemmeside

Martin Hoxer, Elmegade 5, 7700 Thisted, mobil nr. 20457712  (bestyrelsesmedlem)
Sonja Frost Gravesen, Klatmøllevej 27, 7700 Thisted, mobil nr. 21303655 (bestyrelsesmedlem)

Banefordeling

Kaj Thomsen, Odinsvej 36, 7700 Thisted, mobil nr. 26221042

Banekridtning

Anton Nørgaard Andersen, Gl. Sjørringvej 25, 7700 Thisted, mobil nr. 81739402

Vask af spillertøj (seniorafdeling)

Brian Kjær Jensen, Jacobsvej 4, 7700 Thisted, mobil nr. 20749503

Kioskdrift

Hanne Nielsen, Frejasvej 10, 7700 Thisted, tlf. nr. 97937320  (bemanding af og indkøb til kiosken)

 Sjørring Boldklub
Louise Kappel Mobil: 31324529 E-mail: sbk1938@live.dk