Sjørring Boldklub
  • sparthylogony

Kontingentstøtte

Kontingentstøtte
Er der børn i din forening, som har svært ved at betale for deres fritidsaktivitet?

Der er forskellige muligheder for at søge støtte til kontingent, udstyr, stævner, lejre og lign. Støtten er en midlertidig hjælp til at komme i gang. Herefter er det meningen, at de selv skal betale for aktiviteten.

Der er 3 puljer, der kan søges:

1. Fritidspuljen – kan søges af forældre på integrationsydelse. Fritidspuljen giver støtte til flygtningebørn under 18 år. Puljen kan søges via dette link.

https://fritidspuljen.flygtning.dk//ansoegning/foer-du-soeger

2. Forebyggelsespuljen – kan søges af ansatte i Thisted Kommune. Forebyggelsespuljen er til børn under 18 år, hvis forældre ikke har mulighed for at betale. I denne pulje kan der også søges tilskud til tøj, sko og udstyr. Ansøgning skal ske skriftlig til Mathilde Almdal-Bjørnestad (mab@thisted.dk)

3. DGI’s pulje “Foreningsliv for alle”
Alle foreninger, der medlem af DGI, kan søge puljen. I kan læse mere om puljen her:

https://www.dgi.dk/samarbejd/om-vores-indsatser/programomraader/dgi-inklusion/sociooekonomisk-udsatte-borgere/pulje-foreningsliv-for-alle/puljen-foreningsliv-for-alle-hvordan-soeger-man

Hvis du har spørgsmål til de to første puljer, er du meget velkommen til at kontakte foreningskonsulent, Mathilde Almdal-Bjørnestad på mab@thisted.dk eller 99172456. Kontakt DGI mht. til den sidste pulje.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*


Sjørring Boldklub
Louise Kappel Mobil: 31324529 E-mail: sbk1938@live.dk