Sjørring Boldklub
  • sparthylogony

Bliv medlem af bestyrelsen!

september 5, 2015MartinIkke kategoriseret0

Kære forældre m.fl.

I slutningen af februar 2016 afholder klubben generalforsamling, og vi – medlemmer, forældre, trænere/ledere og andre med relationer til klubben – skal allerede nu i gang med at overveje, hvordan vi får nye medlemmer i bestyrelsen. Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, og 2 ønsker ikke genvalg.

Sidste gang vi skulle finde nye bestyrelsesmedlemmer, lykkedes det ikke at finde afløsere til de 3 personer der var på valg samt erstatning for et medlem, der forlod bestyrelsen før tid pga. helbredsmæssige problemer. Vi fik 2 nye bestyrelsesmedlemmer, og måtte gå fra 7 til 5 bestyrelsesmedlemmer. De nye medlemmer er Palle Holm og Lars Facius. Det har dog fungeret fint, trods nedgang i antal besty.medlemmer.

Vi har en klub, hvor vi også i år har haft en flot fremgang i medlemstallene for ungdomsårgangene. Så vi håber, at der er mange, der har lyst til at få indflydelse i Sjørring Boldklub via en bestyrelsespost eller udvalgspost fra februar 2016.

I 2014 fik vi etableret diverse udvalg til varetagelse af nogle af de praktiske opgaver i klubben. Det har lettet arbejdet for selve bestyrelsen markant, så der er mere tid til det bestyrelsesarbejdet primært drejer sig om – at træffe beslutninger, lede og uddelegere.

Er du interesseret i at høre om bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at kontakte os.

På bestyrelsens vegne

Leif Vestergaard
tlf. 24636405
E-mail: sbk1986@live.dk

Sonja F. Gravesen
tlf. 21303655
E-mail: Sonja.frost12@gmail.com
Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*


Sjørring Boldklub
Louise Kappel Mobil: 31324529 E-mail: sbk1938@live.dk