Sjørring Boldklub
  • sparthylogony

SBK´s generalforsamling den 25. februar

februar 26, 2015MartinNyhed0

I aftes den 25. februar var der generalforsamling i Sjørring Boldklub og Sjørring Boldklubs støtteforening.

Efter SBK formanden Leif Vestergaards gode og fyldestgørende årsberetning, blev regnskabet fremlagt af Lars Facius og godkendt.

Bestyrelsen havde sendt forslag til generalforsamlingen om at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5.

Dette som en konsekvens af at vi havde 3 bestyrelsesmedlemmer som ikke ønskede genvalg, og 1 som desværre måtte stoppe i utide p.g.a helbredsmæssige årsager, og kort inden generalforsamlingen havde vi fortsat ikke fået nok tilkendegivelser på eventuelle mulige kandidater til bestyrelsesposten. (Palle Holm havde heldigvis tilbage i efteråret bekendtgjort at han ville stille op til bestyrelsen).

Forslaget blev godkendt og der blev således lavet vedtægtsændringer, således at bestyrelsen nu består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Palle Holm blev valgt og desuden blev Lars Facius (kasserer) valgt til bestyrelsen. Suppleanter blev Dorte Thulstrup Andersen og Kaj Højland.

På bestyrelsens vegne vil vi gerne sige mange tak til alle der deltog på generalforsamlingen.

Vi håber at kunne løfte opgaven i SBK fremover i tæt samarbejde med vores udvalg, trænere, forældre, frivillige og SBKS.

Bestyrelsen holder konstituerende møde om ca. 14. dage


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*


Sjørring Boldklub
Louise Kappel Mobil: 31324529 E-mail: sbk1938@live.dk